• Patsiendiportaalis näed Sa oma terviseandmeid, saad esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud Sind enda esindajaks.

  Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöördu Eesti E-tervise SA kasutajatoe poole telefonil +372 694 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressil abi@e-tervis.ee.
  Samal elektronposti aadressil ootame Sinu ettepanekuid edasiste arenduste osas, mis aitaks muuta portaali mugavamaks ning kasulikumaks.
  Töötamine pühade ajal
  24.12.2016-26.12.2016 ja 31.12.2016 töötab kasutajatugi 7:00-18:00.

 • Tervise infosüsteem

  Tervise infosüsteemis paiknevad terviseandmed, mis on tervishoiuteenuste osutajad esitanud Sinu kohta. Siia kogutakse kõige olulisem meditsiiniline informatsioon ning see on portaali vahendusel kättesaadav ainult Sinu arstidele ning Sulle. Loe edasi

 • Turvalisus

  Andmete turvalisus on ülitähtis. Igast tegevusest jääb järele jälg. Loe edasi

  • Maali autor: Peet Aren (1889-1970). Tallinna tänav (Aida tänav). 1921. Õli. Eesti Kunstimuuseum.
 • Eesti
  E-tervise
  Sihtasutus

  Üleriigilised e-lahendused tervishoius. Loe edasi

 • Olulised teeviidad

  Veebilehed, kust leiad tervisega ja tervishoiukorraldusega seotud infot süstematiseeritult. Loe edasi

 • Õigusruum

  Tervise infosüsteem ja portaal "Minu e-tervis" lähtuvad tegevuses Eesti seadustest ning Euroopa Liidu õigusaktidest. Loe edasi

 • SUSTAINS

  SUSTAINS on portaali arendust toetav projekt, mida rahastab Euroopa Komisjon. Loe edasi