Patsiendiportaal

Patsiendiportaalis näed Sa oma terviseandmeid, saad esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud Sind enda esindajaks.

Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöördu Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe poole telefonil +372 794 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressil abi@tehik.ee.
Samal elektronposti aadressil ootame Sinu ettepanekuid edasiste arenduste osas, mis aitaks muuta portaali mugavamaks ning kasulikumaks.

  • Olulised teeviidad

    Veebilehed, kust leiad tervisega ja tervishoiukorraldusega seotud infot süstematiseeritult. Loe edasi

  • Õigusruum

    Tervise infosüsteem ja portaal "Minu e-tervis" lähtuvad tegevuses Eesti seadustest ning Euroopa Liidu õigusaktidest. Loe edasi

  • Üleriigiline Digiregistratuur

    Esmaste eriarsti vastuvõtuaegade broneerimine, tühistamine ja muutmine Loe edasi