• Patsiendiportaalis näed Sa oma terviseandmeid, saad esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud Sind enda esindajaks.

  Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöördu Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe poole telefonil +372 794 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressil abi@tehik.ee.
  Samal elektronposti aadressil ootame Sinu ettepanekuid edasiste arenduste osas, mis aitaks muuta portaali mugavamaks ning kasulikumaks.

 • Tervise infosüsteem

  Tervise infosüsteemis paiknevad terviseandmed, mis on tervishoiuteenuste osutajad esitanud Sinu kohta. Siia kogutakse kõige olulisem meditsiiniline informatsioon. Loe edasi

 • Turvalisus

  Andmete turvalisus on ülitähtis. Igast tegevusest jääb järele jälg. Loe edasi

 • Olulised teeviidad

  Veebilehed, kust leiad tervisega ja tervishoiukorraldusega seotud infot süstematiseeritult. Loe edasi

 • Õigusruum

  Tervise infosüsteem ja portaal "Minu e-tervis" lähtuvad tegevuses Eesti seadustest ning Euroopa Liidu õigusaktidest. Loe edasi

 • SUSTAINS

  SUSTAINS on portaali arendust toetav projekt, mida rahastab Euroopa Komisjon. Loe edasi

 • Käsimüügiravimite infolehed

  Käsimüügiravimite infolehed on leitavad Sotsiaalministeeriumi veebilehe kaudu. Loe edasi

 • TEHIK

  Eesti e-tervise arendamise ja Sotsiaalministeeriumi teiste IKT teenuste pakkumisega tegeleb 01.01.2017 asutatud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide keskus. Loe edasi