• Patsiendiportaalis näed Sa oma terviseandmeid, saad esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud Sind enda esindajaks.

  Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöördu Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe poole telefonil +372 794 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressil abi@tehik.ee.
  Samal elektronposti aadressil ootame Sinu ettepanekuid edasiste arenduste osas, mis aitaks muuta portaali mugavamaks ning kasulikumaks.

  Patsiendiportaali kaudu saad siseneda ka üleriigilisse digiregistratuuri, kus saab ühes vaates broneerida, tühistada ja muuta eriarsti vastuvõtuaegu kõikides liitunud asutustes.

 • Olulised teeviidad

  Veebilehed, kust leiad tervisega ja tervishoiukorraldusega seotud infot süstematiseeritult. Loe edasi

 • Õigusruum

  Tervise infosüsteem ja portaal "Minu e-tervis" lähtuvad tegevuses Eesti seadustest ning Euroopa Liidu õigusaktidest. Loe edasi

 • Üleriigiline Digiregistratuur

  Esmaste eriarsti vastuvõtuaegade broneerimine, tühistamine ja muutmine Loe edasi